Adresa: Str. Avicolei, intrarea 14, nr.2, sat Bacu, comuna Joita, judetul Giurgiu, 087151

Termeni si conditii

 

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU VANZAREA SI LIVRAREA PRODUSELOR PC-NETCOM

 

Termenii si conditiile generale pentru vanzarea si livrarea oricaror produse PC-NETCOM S.R.L. prevazute in prezentul document (?Conditii Generale?) sunt parte integranta si o cerinta esentiala a contractelor de vanzare-cumparare incheiate de PC-NETCOM S.R.L. (?Vanzator?) in legatura cu vanzarea si livrarea produselor sale si altor servicii aferente (incluzand fara limitare servicii de transport), indiferent daca cumparatorul (sau potentialul cumparator, dupa caz) este o persoana fizica sau juridica (?Cumparator?).

 

Pentru vanzarea si livrarea oricaror produse ale Vanzatorului si prestarea altor servicii aferente de catre Vanzator pentru Cumparator (in mod separat, ?Parte? si in mod colectiv, ?Parti?) se vor respecta urmatoarele Conditii Generale.

 

1. Contracte de vanzare-cumparare pe baza de comanda
1(1) Vanzatorul poate sa livreze marfa si sa presteze servicii aferente (?Marfa?) pe baza unei comenzi scrise (?Comanda?) a Cumparatorului. In acest caz, daca nu se accepta altfel in mod expres si in scris de catre Vanzator, Cumparatorul va plati contravaloarea Marfii cel mai tarziu la data receptiei.
1(2) Vanzatorul va furniza in scris Cumparatorului o oferta comerciala cu privire la produsele sale (denumita in continuare ?Oferta?), oferta la care Vanzatorul va anexa Conditiile Generale. Pe baza si in conditiile Ofertei si Conditiilor Generale, Cumparatorul, in limita stocului disponibil, va putea achizitiona Marfa pe baza de Comenzi scrise in care va specifica Marfa, pretul si cantitatea Marfii precum si data efectuarii livrarii.
1(3) Daca Cumparatorul doreste sa achizitioneze Marfa in conditii diferite de Oferta si/sau Conditiile Generale, Comanda va specifica in mod expres acele conditii ce deroga, modifica, inlocuiesc sau suplimenteaza conditiile Ofertei si/sau Conditiilor Generale, pe baza carora Cumparatorul intentioneaza sa cumpere Marfa (denumita in continuare ?Comanda Speciala?). Vanzatorul va putea sa accepte sau nu, in tot sau in parte, o Comanda Speciala, prin incunostiintarea Cumparatorului in acest sens sau in mod direct prin livrarea Marfii conform Ofertei, Conditiilor Generale si Comenzii Speciale formulate de Cumparator.
1(4) Formularea unei comenzi de catre Cumparator valoreaza acceptare neconditionata a Ofertei si prezentelor Conditii Generale, mai putin in situatia unor Comenzi Speciale, cind aceptarea se face in conditiile speciale propuse de catre Cumparator, iar acceptarea de catre Vanzator a comenzilor (inclusiv a Comenzilor Speciale), chiar necomunicata fiind Cumparatorului, valoreaza contract si Vanzatorul va putea efectua in mod valabil livrarea solicitata.
1(5) Conditiile si termenii comenzilor (inclusiv ai Comenzilor Speciale) se subordoneaza Ofertei si Conditiilor Generale. In caz de dubiu, neclaritate, neintelegere, lipsa, confuzie si in general in caz de dificultate de interpretare a comenzilor (inclusiv a Comenzilor Speciale), vor prevala prevederile Ofertei si/sau Conditiilor Generale.
1(6) In lipsa unor prevederi exprese in Oferta, perioada de valabilitate a unei Oferte este de 72 de ore de la ora transmiterii. O Comanda (inclusiv o Comanda Speciala) de care Vanzatorul ia cunostinta dupa expirarea valabilitatii Ofertei nu este valabila decit cu acceptul expres dat in scris al Vanzatorului.
2.        Contracte de vanzare-cumparare ferme
2(1) Cumparatorul poate solicita Vanzatorului incheierea unui contract ferm (?Contract Ferm?), in conditii negociate cu Vanzatorul si conform cu Conditiile Generale. La solicitarea Cumparatorului, Vanzatorul va inainta spre semnare catre Cumparator un Contract Ferm rezultat in urma negocierii. Vanzatorul nu are in nici un caz obligatia de a incheia vreun Contract Ferm.
2(2) Un Contract Ferm asigura obligatia Vanzatorului de a efectua livrari in cantitatile si la termenele stabilite in Contractul Ferm sau ori de cate ori Cumparatorul solicita, sub rezerva disponibilului in stoc, precum si obligatia Cumparatorului de a achizitiona minim cantitatea de Marfa precizata in Contractul Ferm, la un pret stabilit si care nu poate fi modificat de catre Vanzator sau Cumparator in mod unilateral.
2(3) La incheierea unui Contract Ferm, Cumparatorul emite un bilet la ordin in beneficiul Vanzatorului, in scopul garantarii achizitionarii Marfii contractate precum si executarii oricaror altor obligatii ale Cumparatorului. Pe parcursul derularii Contractului Ferm, Vanzatorul va putea solicita Cumparatorului constituirea oricaror altor garantii in vederea garantarii executarii obligatiilor sale. Neemiterea, emiterea defectuoasa a biletului la ordin si/sau refuzul Cumparatorului de a constitui intocmai garantiile solicitate de catre Vanzator va indreptati pe Vanzator sa denunte Contractul Ferm, retinind cu titlu de penalitate orice sume aflate la dispozitia sa.
2(4) In completarea oricaror altor remedii, daca Cumparatorul contracteaza si nu accepta livrarea si/sau nu achita contravaloarea Marfii Vanzatorul va putea introduce in banca biletul la ordin.
2(5) Pentru a fi valabile, Comenzile si Contractele Ferme vor contine declaratia Cumparatorului in sensul luarii la cunostinta a acestor Conditii Generale si acceptarii lor fara rezerve sau obiectiuni.
3.        Livrare. Transport
3(1) Livrarea se face la depozitele de la sediile Vanzatorului, indicate in scris de Vanzator in Oferta sa sau in Contractul Ferm. Orice alte conditii de livrare necesita acceptul expres si exprimat in scris al Vanzatorului.
3(2) Orice cheltuieli de transport al Marfii de la depozitele Vanzatorului la locul de destinatie stabilit de catre Cumparator vor fi suportate de catre Cumparator.
3(3) Prestarea de catre Vanzator a serviciilor de transport al Marfii poate constitui obiectul unui contract separat.
3(4) Pentru ridicarea Marfii, reprezentantul Cumparatorului va prezenta Vanzatorului o imputernicire acceptata de catre Vanzator.
3(5) Livrarea Marfii se efectueaza prin predarea acesteia fie direct Cumparatorului, fie primului transportator, daca se agreeaza astfel. In cazul in care Marfa este preluata de catre un tert care asigura transportul acesteia pentru Cumparator, respectivul tert va prezenta un formular completat in mod corect si avand stampila Cumparatorului ? ?Delegatie de ridicare de marfuri?. Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru nici un fel de pagube ce decurg din completarea incorecta a formularului.
3(6) In cazul in care Marfa este livrata cu mijloace de transport asigurate de catre Vanzator, Cumparatorul va stabili locul de descarcare astfel incat Marfa sa poata fi descarcata fara nici un fel de impedimente sau intarziere. In caz contrar, transportatorul angajat de catre Vanzator va avea dreptul (i) sa solicite contravaloarea costurilor suplimentare de stationare si/sau (ii) sa nu predea Marfa. In orice caz, Vanzatorul poate solicita Cumparatorului plata aferenta transportului si a pagubelor produse.
3(7) Vanzatorul va avea dreptul de a alege locul de incarcare potrivit capacitatii sale tehnice si logistice.
3(8) Marfa va fi insotita de documentele stabilite prin legislatia in vigoare.
3(9) Data indicata de Cumparator in Comenzi ca data dorita a livrarii nu poate fi mai tarziu de 10 (zece) zile calendaristice de la data efectuarii unei Comenzi; Vanzatorul va putea efectua livrarea in termen de maxim 14 (patrusprezece) zile lucratoare de la data primirii Comenzii.
4. Pretul marfii
4(1) Pretul Marfii este cel mentionat in Oferta sau Contractul Ferm, dupa caz, si se stabileste in EUR. Vanzatorul poate acorda reduceri ale pretului Marfii. Conditiile in care vor fi acordate acestea vor fi mentionate in mod expres si in scris de catre Vanzator si comunicate Cumparatorului.
4(2) Vanzatorul poate indexa preturile sau reducerile de pret acordate ca urmare a inflatiei. In toate cazurile, cu exceptia Contractelor Ferme, Vanzatorul poate modifica oricind preturile la libera sa optiune. Preturile dintr-o Oferta sunt valabile doar pe durata de valabilitate a Ofertei respective.
4(3) Preturile sunt libere de orice taxe si impozite, e.g., TVA, taxa de transport etc. Orice taxa sau impozit suplimentar impus Vanzatorului pe parcursul derularii relatiilor comerciale cu Cumparatorul va fi refacturat acestuia, iar Cumparatorul va achita factura in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii.
5. Plata
5(1) Termenii si modalitatile de plata sunt prevazute in prezentele Conditii Generale.
5(2) Cu exceptia acelor situatii in care se precizeaza altfel, plata se efectueaza in echivalentul in lei conform cursului de schimb BNR din data efectuarii platii, in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data livrarii Marfii, in contul bancar indicat de Vanzator in factura.
5(3) Cumparatorul, in anumite conditii lasate la aprecierea Vanzatorului, poate beneficia de o limita de credit (valoric) din partea Vanzatorului. Aceasta limita de credit trebuie folosita de catre Cumparator pentru a-si asigura un stoc minim necesar de produse ale Vanzatorului, astfel incat sa poata onora imediat comenzile clientilor (sau parte din comezile acestora in cazul in care comanda depaseste stocul existent).
In cazul in care Cumparatorul beneficiaza de limita de credit si doreste sa achizitioneze produse ale Vanzatorului peste limita de credit aprobata, Cumparatorul are obligatia sa achite INTEGRAL in avans contravaloarea produselor ce depasesc limita de credit. In cazul acordarii unui termen de plata si a unei limite de credit, Vanzatorul poate solicita Cumparatorului instituirea unor garantii corespunzatoare.
5(4) Data efectuarii platii va fi considerata data la care sumele aferente intra in contul bancar al Vanzatorului. In cazul in care plata pretului de cumparare sau a oricaror altor sume de bani datorate de Cumparator nu este efectuata la data stipulata, Cumparatorul va plati Vanzatorului penalitati de intarziere de 1% calculate la suma neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, cuantumul penalitatilor putind depasi suma la care se calculeaza.
5(5) In cazul in care Cumparatorul nu isi executa la termen si in intregime oricare din obligatiile contractuale (i.e., Oferta, Comenzile, Contractul Ferm, Conditiile Generale, dupa caz), Vanzatorul poate, la libera sa alegere, separat sau cumulativ, cumulativ cu orice alte masuri reparatorii prevazute in lege sau in aceste Conditii Generale:
– sa solicite Cumparatorului plata inainte de receptia Marfii de catre Cumparator si/sau plata in avans pentru livrarile ce mai sunt de efectuat;
–           sa micsoreze sau sa anuleze, cu efect retroactiv, reducerile de pret la pretul Marfii sau la cheltuielile de transport;
– sa suspende livrarile pentru o perioada de timp nedeterminata;
–           sa declare raportul contractual reziliat printr-o simpla notificare scrisa cu efect imediat, fara alta formalitate judiciara sau extrajudiciara.
6. Ambalaj. Etichetare
6(1) Marfa este livrata in ambalaje specifice. Tipul de ambalaj poate fi specificat in Oferta.
6(2) Cantitatea sau greutatea Marfii livrate este specificata in avizul de insotire a Marfii si factura. Greutatea Marfii poate fi mentionata si pe ambalaj.
6(3) Vanzatorul este exonerat de orice obligatie sau raspunderi cu privire la ambalajul sau etichetarea Marfii, iar Cumparatorul se obliga sa dezdauneze pe Vanzator impotriva oricaror raspunderi in acest sens.
7. Mijloace de transport
7(1) In cazurile in care Vanzatorul accepta livrarea altfel decat la sediul sau depozitele sale, mijloacele de transport sunt cele prevazute in Conditiile Speciale. In cazul in care mijloacele de transport ale Cumparatorului sunt necorespunzatoare, Vanzatorul poate refuza predarea Marfii. In cazul in care transportul se efectueaza cu mijloacele de transport ale Cumparatorului, Vanzatorul va putea solicita o lista cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor agreate de Cumparator pentru a avea acces la punctele de incarcare.
8. Calitatea
8(1) Marfa livrata de catre Vanzator Cumparatorului va fi conforma parametrilor de calitate prevazuti pe documentele de livrare.
Conformitatea Marfii cu parametrii de calitate va fi verificata de catre Cumparator la data fiecarei livrari.
8(2) Lipsa oricarei mentiuni cu privire la calitate pe factura insotitoare a Marfii va insemna ca Cumparatorul a verificat calitatea Marfii si conformitatea parametrilor de calitate de pe ambalajul Marfii.
9. Reclamatiile
9(1) Cumparatorul poate formula reclamatii referitoare la calitate sau cantitate in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data livrarii Marfii.
9(2) Neprimirea de catre Vanzator in termenul de mai sus a vreunei reclamatii opereaza decaderea totala si definitiva a Cumparatorului din dreptul de a mai face reclamatii sau ridica obiectii cu privire la Marfa livrata.
10.Transferul proprietatii si al riscurilor
10(1) Partile recunosc faptul ca transferul riscurilor asupra Marfii are loc la livrare, respectiv la predarea Marfii catre Cumparator sau catre transportatorul agreat de catre Parti. Livrarea se face pe baza de receptie cantitativa, efectuata la sediul Vanzatorului.
10(2) Partile recunosc faptul ca transferul dreptului de proprietate asupra Marfii are loc la data achitarii integrale a contravalorii Marfii si executarea integrala a obligatiilor Cumparatorului.
10(3) In cazul in care Vanzatorul organizeaza transportul Marfii cu mijloace proprii, Cumparatorul accepta riscul deteriorarii Marfii.
In cazul reclamatiilor posibile impotriva transportatorului, Cumparatorul trebuie sa asigure prezenta unei persoane neutre agreate de Vanzator care sa confirme starea necorespunzatoare a Marfii existenta inaintea efectuarii descarcarii.
10(4) Vanzatorul nu este raspunzator pentru daunele suportate de catre Cumparator ca urmare a manipularii, depozitarii sau utilizarii necorespunzatoare a Marfii.
11. Prevederi generale
11(1) Prin inaintarea unei Comenzi sau incheierea unui Contract Ferm, Cumparatorul declara si se obliga dupa cum urmeaza:
11(1)(i) este legal infiintat si are capacitatea de a contracta conform cu aceste Conditii Generale si prevederile Comenzii si/sau ale Contractului Ferm.
11(1)(ii) persoana semnatara si/sau emitenta a Comenzii si/sau a Contractului Ferm este pe deplin autorizata sa actioneze in acest sens si are capacitatea deplina sa o faca.
11(1)(iii) prin emiterea unei Comenzi sau incheierea unui Contract Ferm, Cumparatorul nu incalca nici o prevedere legala sau statutara.
11(1)(iv) Cumparatorul va pastra confidentialitatea tuturor informatiilor comunicate de catre Vanzator si nu va folosi respectivele informatii decit in vederea respectarii obligatiilor sale contractuale.
11(2) Orice comunicari intre Parti se vor face prin email, fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresele indicate de Vanzator si Cumparator in Oferta si respectiv Comanda sau Contractul Ferm, dupa caz, sau la alte adrese notificate de oricare Parte celeilalte Parti cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea unei comunicari valabile.
11(3) Prezentele Conditii Generale nu pot fi modificate sau amendate decat prin inscris semnat de catre Vanzator.
11(4) Fiecare Parte va despagubi pe cealalta pentru orice obligatii, pierderi sau pagube suportate ca urmare a neindeplinirii, indeplinirii necorespunzatoare sau cu intarziere a oricarei obligatii ce-i revine potrivit relatiilor lor contractuale.
11(5) In cazul in care oricare dintre prevederile contractuale ce leaga Partile este sau devine inaplicabila sau in alt fel contrara legii, respectiva prevedere va fi indepartata iar valabilitatea, legalitatea si aplicabilitatea prevederilor ramase nu vor fi in nici un fel afectate sau prejudiciate de aceasta.
11(6) Partile vor minimiza pe cat posibil daunele, pierderile si riscurile ce ar putea rezulta din activitatile aferente executarii prevederilor contractuale ce le leaga sau utilizarii Marfii.
11(7) Cesionarea totala sau partiala a prevederilor contractuale intre Parti va fi efectuata numai pe baza aprobarii prealabile date in scris a Partilor. Vanzatorul va avea dreptul sa cesioneze un Contract Ferm oricarei parti afiliate pe baza unei notificari scrise trimise celeilalte Parti.
11(8) Fiecare Parte este de acord sa considere confidentiale toate informatiile referitoare la relatiile lor comerciale si la cealalta Parte.
11(9) In cazul unui eveniment neprevazut sau care nu poate fi evitat, independent de vointa Partilor, care intirzie sau impiedica, total sau partial indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor Partilor, acesta este considerat caz de forta majora si exonereaza de raspundere Partea care il invoca, cu conditia ca cealalta Parte sa fie notificata in mod corespunzator, conform prevederilor prezentului document. Cazul de forta majora include dar nu se limiteaza la razboi, embargo, cutremure si alte calamitati naturale asemanatoare. Partea ce declara cazul de forta majora va notifica cealalta Parte in scris in termen de sapte (7) zile calendaristice de la data aparitiei cazului de forta majora. Daca un caz de forta majora impiedica executarea obligatiilor pentru o perioada ce depaseste 30 de zile calendaristice de la data notificarii, obligatiile contractuale (inclusiv un Contract Ferm) vor inceta in mod automat.
11(10) Raporturile contractuale intre Parti sunt guvernate si interpretate potrivit Conditiilor Generale prevazute in prezentul document si in conformitate cu legislatia romana.
11(11) Orice neintelegere ce nu poate fi solutionata pe cale amiabila, inclusiv orice pretentii auxiliare ale oricareia dintre Parti, decurgand din sau in legatura cu negocierea, incheierea, executarea sau incetarea raporturilor contractuale vor fi supuse spre rezolvare instantelor judecatoresti competente din Romania de la sediul Vanzatorului.

 

Prezentele Conditii Generale pot fi modificate in orice moment de catre Vanzator cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
In caz de neconcordanta intre Conditiile Generale si conditiile Ofertei, vor prevala prevederile Ofertei.